Cine este Isus?

Cine este Isus?

Nicio persoană din istorie nu a provocat mai multe opinii diverse decât Isus din Nazaret. Unii spun că a fost un înșelător viclean, în timp ce alții consideră că și-a ieșit din minți. În multe cazuri, istoria Lui a fost modificată pentru a se potrivi cu închipuirile celor ce au căutat să îl facă un aliat pentru o mulțime de cauze militante. În timp ce sunt multe idei despre Isus, pentru a -L înțelege cu adevărat, trebuie să mergem la Scriptură.

Evangheliile afirmă că își bazează informațiile despre viața și lucrarea lui Isus de la martorii oculari care au trăit și au călătorit împreună cu Isus, care au fost înspăimântați și au fugit în momentul crucificării Sale, dar și care s-au reîntâlnit cu Isus după ce a înviat dintre cei morți. Iată ce afirmă unul dintre evangheliști cu privire la propria lui relatare: „Fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire detaliată despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, așa cum ni le-au încredințat cei ce au fost de la început martori oculari și care au ajuns slujitori ai Cuvântului, am decis și eu, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine, prea-alesule Teofil, ca să cunoști bine certitudinea lucrurilor despre care ai fost învățat prin viu grai” (Luca 1:1-4). Învierea lui a fost mărturisită de sute de persoane care s-au întâlnit cu Isus după moartea Lui în trup (1 Corinteni 15:1-8) și care au fost radical transformate de această întâlnire cu el. Un simplu, dar elocvent exemplu, este cel al lui Saul din Tars, cunoscut ca Apostolul Pavel de mai târziu.

Din perspective diferite, dar în același gând, toți autorii Noului Testament afirmă despre Isus din Nazaret, cel care s-a născut în timpul împăratului roman Cezar Augustus, că este Mesia cel promis poporului Israel din vechime și că este Fiul lui Dumnezeu dovedit cu putere prin învierea dintre cei morți. În lucrarea Sa publică și relativ scurtă, Isus a vindecat numeroase persoane de bolile lor, orbi, șchiopi, paralizați, gârbovi și chiar a înviat persoane din morți. A înmulțit câteva pâini la peste cinci mii de bărbați, a umblat pe mare și a liniștit furtuni. Toate acestea au fost făcute pentru a mărturisi că Împărăția lui Dumnezeu a invadat istoria prin persoana și lucrarea Lui. Tot ceea ce a făcut El a fost o împlinire a Scripturilor vechi-testamentare, vestind oamenilor Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu.

Persoana și lucrarea Lui pot fi rezumate subliniind trei aspecte cruciale: (1) Isus a fost Regele mesianic promis și Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ ca slujitor, în natură umană (Romani 1:3-4; Filipeni 2:4ff); (2) Prin moartea și învierea Lui, Isus a făcut ispășire pentru păcatele noastre și a asigurat îndreptățirea noastră prin har, nu prin fapte (1 Corinteni 15:3ff); (3) Pe cruce, Isus a distrus stăpânirea păcatului și a răului deasupra noastră (Coloseni 2:13-15) și la întoarcerea Lui va începe reînnoirea creației materiale și a învierii trupurilor noastre (Romani 8:18ff). Astfel că, prin persoana și lucrarea lui Isus, Dumnezeu a realizat deplin mântuirea noastră, salvându-ne de la judecata cauzată de păcatele noastre, aducându-ne în comuniune cu El și, mai apoi, restaurând întreaga creație pentru a ne putea în cadrul ei de viața nouă împreună cu El pentru totdeauna.

C.S. Lewis, un autor creștin de renume spunea următoarele: „Încerc prin aceasta să previn pe oricine ar putea să spună lucrul acesta absolut ridicol pe care oamenii îl spun adesea despre El [Isus Hristos]: „Sunt gata să accept că Isus a fost un mare învățător moral, dar nu accept faptul că El a pretins a fi Dumnezeu.” Acesta este un lucru pe care nici nu trebuie să îl spunem. Un simplu om și numai atât care ar fi spus ceea ce a spus Isus nu ar putea sa fie un învățător moral indiferent cât de mare. Dacă ar fi numai om, atunci nu ar putea fi decât fie un lunatic – pe același nivel cu un om aiurit – fie Satan în persoană. Trebuie să faci alegerea ta în acest caz. Fie acest om a fost – și chiar este – Fiul lui Dumnezeu, fie a fost un nebun sau chiar mai rău de-atât… Tu ai putea să nu îl asculți considerând că este un nebun, ai putea să îl scuipi și să îl omori ca pe un demonizat; altfel, nu ai putea decât să cazi la picioarele Sale și să Îi spui ca îți este Domn și Dumnezeu. Dar haideți să nu mai venim cu nici un fel de nonsensuri cum că ar fi fost un mare învățător, dar numai om. El nu ne-a lăsat această opțiune deschisă. El nu a intenționat asta.”