Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

1. Introducere

Scopul acestei politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Prin utilizarea  site-ului www.bisericaradiant.ro accepți  politica  de confidențialitate a datelor furnizate în cele ce urmează.

Politica de confidențialitate se referă la utilizarea și colectarea informațiilor  personale pe care ni le furnizezi, atunci când vizitezi acest site, prin completarea  formularelor de  contact/întrebări/reclamații sau abonarea la newsletter.

2. Cine suntem noi?

Asociația Creștină Radiant Timișoara, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Dumbrăvița, jud. Timiș, Str. Danaide, nr.36, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine.

Potrivit legislației, asociația noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

3. Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana aflată într-o relație de orice fel cu asociatia noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

4. Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:
• Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.
• Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
• Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
• Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

5. Informațiile Tale

Ce fel de informații colectăm despre tine?

Informațiile sunt colectate doar in momentul în care acceptați voluntar și în cunoștință de cauză trimiterea către noi a acestora.

Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: nume, prenume, email, telefon.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația.

De ce colectăm informații cu caracter personal ?

Furnizarea datelor tale este voluntară. Colectăm informațiile în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:
• Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări
• În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare al site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.
• În scop de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale și non-comerciale privind activitățile oferite de Asociația Creștină Radiant Timișoara, prin intermediul site-ului.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
• Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail contact@bisericaradiant.ro
• Interes legitim al administratorului bisericaradiant.ro de a îmbunătăți permanent experiența cititorilor pe site

Cât timp stocăm datele?

Datele cu caracter personal sunt păstrate pe o perioadă de maxim 3 ani. În momentul în care iți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele tale cu caracter personal vor fi șterse.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, căutăm soluții pentru obținerea unui nou consimțământ din partea ta sau datele vor fi şterse, distruse sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).

Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Asociația Creștină Radiant Timișoara va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

Doar Adunării Generale și ai Consiliului Director, membrii care sunt prezbiterii bisericii, în sensul Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației pot avea acces la datele tale.

Este posibil ca departamentul tehnic al organizației să aibă acces la datele colectate în scopul de a ne oferi suport și soluții tehnice în vederea organizării datelor prelucrate și în vederea asigurării protecției acestor date.

Am putea, de asemenea, partaja datele tale către voluntari, membrii la randul lor în asociație, ca urmare a unui efort comun de a oferi un serviciu. Cu acești terți avem clauze de confidențialitate, astfel încât datele tale să fie protejate.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

6. Ce măsuri de securitate am luat ?

Ca parte a administrării am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate.

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

7. Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
• Dreptul de retragere a consimțământului
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
• Dreptul de acces asupra datelor
• Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
• Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
• Dreptul la restricționarea prelucrării
• Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
• Dreptul de a te opune prelucrării datelor
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
• Dreptul de a te adresa justiției
• Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Te rugăm să reții că:
• Poti să îți exerciți aceste drepturi, individual sau cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail contact@bisericaradiant.ro
• Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
• Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
• Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

8. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail contact@bisericaradiant.ro.

În cazul în care consideri că unul dintre drepturi ți-a fost încălcat te poți adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numerele de telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212  sau pe  email la adresa: anspdcp@dataprotection.ro. Pentru alte informatii poți accesa site-ul Autorității, la adresa www.dataprotection.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați acest link.