Isus – Adevăratul Dumnezeu (Ioan 1:1-3)

Isus – Adevăratul Dumnezeu (Ioan 1:1-3)

Isus – Adevăratul Dumnezeu

I. ISUS este etern
v.1a „La început era Cuvântul…”

II. ISUS – a Doua Persoană a Trinității
v.1b „…Cuvântul era cu Dumnezeu…”
v.2 „El era la început cu Dumnezeu.”

III. ISUS este Dumnezeu
v.1c „…și Cuvântul era Dumnezeu.”

IV. ISUS este Creatorul
v.3 „Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a venit
în ființă fără El.”

Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!