Caracterul și rolul diaconilor – 1 Timotei 3:8-14

Caracterul și rolul diaconilor – 1 Timotei 3:8-14

Rolul și caracterul diaconilor

1 Timotei 3:8-14

Ideea centrală: O biserică sănătoasă are prezbiteri și diaconi cu un caracter născut din Evanghelie.

• CINE SUNT DIACONII (V. 8)

• CALIFICĂRILE DIACONILOR (V. 8-14)

Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!