Caracterul și rolul femeii creștine – 1 Timotei 2:8-15

Caracterul și rolul femeii creștine – 1 Timotei 2:8-15

CARACTERUL ȘI ROLUL FEMEII CREȘTINE (1 Timotei 2:8-15)

Ideea centrală: O biserică sănatoasă este formată din bărbați și femei ce au o purtare sfântă și o credință adevarată, înțelegând rolul fiecăruia în biserică.

  1. Caracterul/purtarea femeilor în întâlnirile publice (v. 8-10)
  2. Rolul femeii în ce privește învățătura (v. 11-14)
  3. Condiția femeii în ce privește mântuirea (v. 15)

Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!