Conduita unei biserici sănătoase(1), Titus 1:14-2:5

Conduita unei biserici sănătoase(1), Titus 1:14-2:5

CONDUITA UNEI BISERICI SĂNĂTOASE

Ideea centrală: Nu te aștepta să ai o conduită sănătoasă dacă nu ai o doctrină sănătoasă.

 1. Învățătura sănătoasă este temeilia unei vieți evlavioase v.1
 2. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața bătrânilor v.2
 3. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața femeilor în vârstă V.3
 4. Temelia unei vieție evlavioase este vizibilă în viața femeilor tinere v.4-5

A avea o doctrină fără practică este ortodoxie moartă. A avea practică fără fundamentul doctrinei este doar moralismul uman. Vladimir Pelikan

CONDUITA UNEI BISERICI SĂNĂTOASE

Bună dimineața! Mă bucur că și în aceasta dimineață putem să stăm să ne ațintim privirile în Cuvânt, să îl studiem și să îl aplicăm în viața noastră. 

Cum se împotrivește Biserica Învățătorilor falși.Titus 1:10-13 

În primul rând trebuie să îi cunoaștem. 

V. 10 – 12 Vedem o listă care îi descrie pe acești oameni. 

V. 13 Mustră-i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință. 

O altă caracteristică a acestor învățători este că aceștia: 

NU SE CONCENTREAZĂ PE PERSOANA ȘI LUCRAREA LUI ISUS CRISTOS. 

V. 14 Și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr. 

Miturile iudaice/evreiești – erau basme, legende, fabulații pe care iudaizatorii și le imaginau. 

Pastori care inventează tot felul de ilustrații care nu sunt adevărate. Sau alții care spun o grămadă de întâmplări care mai degrabă provoacă sentimente în loc să predice Cuvântul care produce credința și pocăința. 

Și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitelor genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare, decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. 1 Timotei 1:4

Căci noi vam făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Cristos, nu urmând niște mituri alcătuite cu îndemânare, ci ca unii care am fost martori oculari ai măreției Lui. 2 Petru 1:16

V. 14 Și să nu dea atenție miturilor iudaice și poruncilor oamenilor care se întorc de la adevăr. 

ÎNVĂȚĂTORII FALȘI PROMOVEAZĂ LEGALISMUL, NU HARUL 

Pavel continuă și spune că acești învățători au promovat poruncile oamenilor. La ce se referă aceste porunci omenești? Se referă la legalism. 

Ce este legalismul? 

Legalismul înseamnă să consideri standardele biblice de conduită ca reglementări care trebuie ținute prin puterea proprie pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, legalismul este prezent ori de câte ori o persoană încearcă să fie morală prin forțele proprii, adică fără a se bizui pe ajutorul milostiv al lui Dumnezeu în Cristos. Simplu spus, comportament moral care nu vine din credință este legalism (Rom. 14:23).

Legalistul moral este fratele cel mare al fiului risipitor imoral (Luca 15:11-32). Ei sunt frați de sânge în ochii lui Dumnezeu pentru că amândoi resping mila lui Dumnezeu în Cristos ca mijloc pentru neprihănire. Ei folosesc fie moralitatea, fie imoralitatea ca mijloc de exprimare a independenței, a suficienței de sine și a auto-determinării. În Noul Testament este arătat clar că amândoi vor avea parte de o pierdere tragică a vieții veșnice, dacă nu există pocăință.

Noi nu ne câștigăm favorul înaintea lui Dumnezeu prin ce facem:

 • cum ne îmbrăcăm la biserică 
 • cât timp ne rugăm sau citim din Biblie 

Legalismul se concentrează pe exterior și reguli create de om, mai degrabă decât pe poruncile lui Dumnezeu din Scriptură. Legalismul asta face. Hrănește inima mândră a omului care crede că poate atinge sfințenia prin lucruri exterioare. 

V. 15 Pentru cei curați, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat, ci până și mintea, și conștiința le sunt pângărite. 

Pavel nu vrea să spună că dacă crezi că ceva nu este păcătos, atunci este în regulă. Ci el se referă la legile ceremoniale și dietetice. Învățătorii mincinoși au pretins că sunt curați pentru că respectă aceste reguli, dar, în ochii lui Dumnezeu, au fost necurați. 

Cu cât mai mult sângele lui Cristos – Care, prin Duhul cel veșnic, Sa dat pe Sine fără cusur lui Dumnezeu – ne va curăți conștiința de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului cel Viu! Evrei 9:14 

ÎNVĂȚĂTORII FALȘI SUNT RECUNOSCUȚI DUPĂ COMPORTAMENTUL PĂCĂTOS

V. 16 Ei pretind că‑L cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor Îl neagă, fiind demni de dispreț, neascultători, incapabili de orice lucrare bună.

Și acesta e un test și pentru noi nu doar pentru învățătorii falși. Cum putem ști dacă suntem o biserică sănătoasă? Uitându-ne la comportamentul nostru. Nu doar la ce pretindem să credem, ci dacă trăim zi de zi ceea ce pretindem să credem. 

Titus 2:1-5 

Ideea centrală: Nu te aștepta să ai o conduită sănătoasă dacă nu ai o doctrină sănătoasă

 1. Învățătura sănătoasă este temelia unei vieți evlavioase v. 1
 2. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața bătrânilor v. 2
 3. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața femeilor în vârstă v. 3
 4. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața femeilor mai tinere v. 4-5
 5. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața tinerilor v. 6-8 
 6. Temelia unei vieți evlavioase este vizibilă în viața angajaților v. 9-10

În dimineața aceasta o să privim doar la primele 5 versete. 

 1. ÎNVĂȚĂTURA SĂNĂTOASĂ ESTE TEMELIA UNEI VIEȚI EVLAVIOASE 

V. 1 Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă! 

Pavel îi spune lui Titus că trebuia să spună lucrurile care se potrivesc unei doctrine sănătoase. 

Tu – prin folosirea conjuncției adversative, Pavel introduce un puternic contrast între învățătorii falși și Titus. 

Vorbește – se referă nu numai la învățătura dată, ci și la conversația de zi cu zi. 

Învățătura sănătoasă – înseamnă învățătura care produce sănătate și creștere spirituală. Pavel folosește acest cuvânt de cel puțin 9 ori în epistolele pastorale. De 5 ori o folosește chiar aici în Titus. 

1:9 Ca să fie în stare să‑i încurajeze și pe alții prin învățătura sănătoasă 

1:13Din acest motiv, mustră‑i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință 

2:1 Vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă! 

2:2Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabili, cumpătați, sănătoși în credință,

2:8printr‑o vorbire sănătoasă

O caracteristică esențială după care poți recunoaște un învățător fals este când acesta produce sau adună pe termen lung admiratori care îl ascultă, dar care nu dovedesc pocăință autentică, nici o inimă în continuă schimbare, nici o înțelegere adecvată a Evangheliei. Betuel Văraru 

În schimb, învățătura sănătoasă ne conduce la a ne dedica mai mult lui Dumnezeu în gândurile, dorințele, atitudinile, cuvintele și faptele noastre – ceea ce Biblia denumește „sfințenie”.

La fel cum o dietă sănătoasă conduce la un trup sănătos, la fel și o învățătura sănătoasă adusă prin predicare produce sfințenie în membrii bisericii.

Pavel, în primul capitol, se concentrează pe prezbiteri, învățătura doctrinei sănătoase și respingerea învățătorilor falși. În capitolul 2 este mai mult pe aplicarea practică a doctrinei sănătoase. 

Cum putem ști dacă avem o învățătură sănătoasă? Dacă suntem o biserică sănătoasă? Care sunt reperele? Cuvântul lui Dumnezeu. 

Vrei să știi dacă ai o învățătură sănătoasă? Uită-te la purtarea ta în familie, în societate. 

Iacov 2:17 credința, dacă nu are fapte este moartă în ea însăși. 

A avea doctrină fără practică este ortodoxie moartă. 

A avea practică fără fundamentul doctrinei este doar moralismul uman. Vladimir Pelikan

Pavel se concentrează pe cinci grupuri din biserică: 

Bărbați mai în vârstă (2: 2)

Femeile în vârstă (2: 3)

Femeile mai tinere (2: 4-5)

Bărbați mai tineri, cu aplicație specială pentru Titus (2: 6-8)

și sclavi (2: 9-10)

BĂRBAȚII MAI ÎN VÂRSTĂ – 

2. TEMELIA UNEI VIEȚI EVLAVIOASE ESTE VIZIBILĂ ÎN VIAȚA BĂTRÂNILOR 

V. 2 Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare.

Cei bătrâni – termenul (πρεσβύτης) presbutes nu se referă la prezbiterii bisericii (prezbiteros e termenul care se referă la prezbiteri) Prezbutes se referă la anumiți oameni în vârstă sau trecuți de vârsta de 60 de ani. 

Pavel folosește acest termen despre sine în Filimon 1:9 

Prefer, mai degrabă, să te rog potrivit dragostei, eu, Pavel, așa cum sunt, un bătrân, iar acum și încătușat pentru Cristos Isus.

Calitățile enumerate aici sunt unele care se găsesc și în lista destinată prezbiterilor. Așa cum am putut observa și când am vorbit despre prezbiteri, vârsta nu este niciodată o garanție a maturității spirituale. Adevărata maturitate spirituală vine prin creșterea în harul și cunoașterea lui Isus Cristos. 

Oamenii mai învârstă ar trebui să fie modele în maturitate spirituală și implicați în îndrumarea altor oameni înspre Dumnezeu. 

Chiar dacă noi suntem o biserică tânără și nu avem oameni în vârstă – mă rog ca fiecare dintre noi să îmbătrânim în felul acesta. Iar dacă Domnul ne aduce bătrâni în biserică cel mai frumos cadou ar fi să ni-i aducă gata crescuți sau să fie deschiși să crească spiritual împreună cu noi.

Șase lucruri care nu diferă de cele spuse despre prezbiteri:

Să aibă stăpânire de sine – νηφάλεος (nephalios) termenul înseamnă – treaz, lucid, sobru, vigilent…. Cornilescu folosește TREAZ! 

Descrie o persoană stabilă, circumspectă, înfrânată și cu o gândire clară. Creștinul trebuie să exercite un autocontrol pentru a nu cădea în ispită. 

Aceasta este una dintre calitățile pentru rolul de prezbiter dar și ale diaconului. 

 1. Timotei 3:2 să aibă stăpânire de sine 

Să fie onorabili – cuvântul grecesc σεμνός (semnos) vrednic de respect, serioși nu clovni. Pentru câțiva ani de zile am avut ocazia să lucrez în echipa de prezbiteri cu un frate de 70 și ceva de ani. De fiecare dată când deschidea gura în sală se făcea liniște și întotdeauna ducea autoritatea Scripturii înaintea noastră. Îl respectam toți așa de mult pe omul acesta pentru că vedeam seriozitatea lui față de Cuvânt. 

Cumpătați – termenul grecescσώφρων sōphrōn discret, sobru, temperat. 

Aceasta este o cerință nu doar pentru bătrâni, dar și pentru toți credincioșii. Pavel îl folosește aici pentru fiecare dintre grupele de vârstă.

gr. Sofronizo – Bărbații în vârstă trebuie să fie sensibili.

 • v. 2 Bătrânii să fie cumpătați 
 • v. 5 femeile tinere să fie cumpătate 
 • v. 6 cei tineri să fie cumpătați 

Înseamnă a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea o minte limpede. 

Fii echilibrat și sub control. Persoana sensibilă nu este impulsivă sau cedată diferitelor pasiuni.

Sănătoși în credință, dragoste și răbdare. 

Vârsta îi face pe unii oameni nepăsători și chiar cinici. Cei care sunt sănătoși în credință sunt însă mulțumitori, optimiști și oameni plăcuți, în a căror companie îți place să stai.

Se poate observa că cele trei arii reprezintă repetarea trioului comun scrierilor pauline, anume – CREDINȚA, NĂDEJDEA ȘI DRAGOSTEA. 

Ex. S-ar putea ca trupul tău să se deterioreze încet, însă aceasta este perioada din viață când sănătatea ta spirituală poate străluci cel mai tare.

Cei care sunt însă sănătoși în capacitatea de a răbda vor rezista, purtându-și cu har și răbdare încercările.

FEMEILE ÎN VÂRSTĂ

3. TEMELIA UNEI VIEȚI EVLAVIOASE ESTE VIZIBILĂ ÎN VIAȚA FEMEILOR ÎN VÂRSTĂ 

V. 3 Tot astfel, și femeile în vârstă să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie calomniatoare, nici înrobite de mult vin, să‑i învețe pe alții ce este bine, astfel încât să le poată înțelepți; 

Femeile în vârstă și bărbații în vârstă joacă un rol important în trupul lui Cristos. Pavel îl îndeamnă pe Titus ca femeile în vârstă să le învețe 5 lucruri extrem de importante pe femeile învârstă.

Purtare respectuoasă/ cuviincioasă / gr. Καθίστημι kathistēmi

Purtarea cuviincioasă descrie un mod de viață/ un comportament evlavios sau sfânt. Cum apare acest comportament? Dintr-o învățătură sănătoasă. Cuvântul e cel care schimbă și transformă și ne învață cum să trăim. 

Cum arată această purtare respectuoasă? 

V. 3 Tot astfel, și femeile în vârstă să aibă o purtare respectuoasă.

Să nu fie calomniatoare sau clevetitoare – gr. Διάβολος diabolos

DIAVOLESC – Diavolul este tatăl minciunilor. Fals, ascunzător, calomniator. 

Cu alte cuvinte termenul pe care noi îl cunoaștem este: să nu fie bârfitoare. 

Calomnia înseamnă vorbire de rău la adresa cuiva cu intenția vădită de a-i atinge onoarea și reputația. Rezultatul bârfei este defăimarea și ponegrirea pentru a face pe cineva de râs, a compromite, a batjocori.

Bârfa este cea care distruge prietenii, relații, biserici, națiuni. DOAMNE FEREȘTE-NE DE BARFĂ, DE PERICOLUL DE A DEFĂIMA OAMENII- De ce? Pentru ca bârfitorii nu vor ajunge in CER! 

Corintenii aveau probleme mari

Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici curvarii, nici idolatrii, nici adulterii, nici catamiții, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. 1 Corinteni 6:9-11 

Ai grijă ce vorbești? Când te întâlnești cu alte femei vorbiți despre relația voastră cu Domnul, despre inima voastră, nevoile voastre. Nu despre alții! 

Nu răspândi zvonuri sau adevăruri pe jumătate care afectează reputația cuiva.

Omul credincios nu bârfește “Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat.” – (Proverbe 11:13 CNS) 

Cine umblă cu bârfa spune tot ce aude, dar omul credincios păstrează ce aude – e conștient că nu poate să spună tot ce aude, pentru că unele cuvinte pot să dărâme.

UN SUFLET CREDINCIOS VA ȚINE, NU VA SPUNE NIMĂNUI CE I S-A ÎNCREDINȚAT. 

Noi ne calificam drept sinceri daca spunem tot ce știm, dar nu e așa.

Definiția sincerității: “OMUL SINCER NU SPUNE TOT CE GÂNDEȘTE-OMUL SINCER GÂNDEȘTE TOT CE SPUNE”

Ilustrație: Un membru intră în biroul pastorului și îi spune: 

 • Frate pastor, ați auzit de Fratele X. Vreau să vă spun ceva extrem de grav, dar să nu mai spuneți la nimeni. Mi s-a spus să nu mai spuns. 
 • Am crest că sunteți un om de caractr, dacă vi s-a spus să nu mai spuneți.

Să nu fie calomniatoare sau clevetitoare.

Nici înrobite de mult vin 

Bârfa și beția se numărau printre viciile asociate în mod obișnuit cu multe femei în vârstă din societatea greco-romană. Era evident o problemă la Creta. 

Ce te înrobește pe tine? Poate nu te înrobește vinul. Care sunt lucrurile care te înrobesc? 

Imaginea de sine? Felul în care apari pe social media?

Cariera și a te realiza pe plan profesional ocupă majoritatea gândurilor tale?

Să‑i învețe pe alții ce este bine

Descoperă ce este bine din Cuvântul lui Dumnezeu și învață-i pe alții în consecință. 

Scopul pentru care femeile în vârstă trebuie să învețe ce este bine – este legat de activitatea celor tinere. 

V. 4 Astfel încât să le poată înțelepți pe cele tinere

Cornilescu traduce: SĂ LE ÎNVEȚE PE CELE TINERE. Explicația NTR. – verbal grecesc este SOFRONIZOS – a restaura, a ucenici, a mustra spre îndreptare. 

Ce e interesant e că Pavel se adresează bărbaților în vârstă, femeilor în vârstă și bărbaților tineri dar nu se adresează femeilor tinere. Ele nu contează? Contează – dar rolul femeilor în vârstă e să le ucenicizeze pe cele tinere. 

În contextul celor din Creta, femeile în vârstă erau considerate cele care nu mai aveau în responsabilitate copii mici. 

În contextul nostru cine sunt acele femei în vârstă?

Cultura noastră seculară încurajează femeile să evite să își spună vârsta. De ce? Pentru că multe femei idolatrizează tinerețea și compătimesc bătrânețea. Biblia spune că o dată cu vârsta ar trebui să vină înțelepciunea și frumusețea interioară, chiar dacă frumusețea exterioară se duce. 

Îndrăznesc să spun că femeile în vârstă din biserica noastră sunt cele care au câțiva ani de căsnicie (aș zice eu cel puțin 4 ani) și au și copii. De ce? Pentru că una din cerințele din versetele de mai jos este să le învețe pe cele tinere să fie iubitoare de copii. 

Mandatul vostru în biserica în care Dumnezeu v-a așezat este să le ucenicizați pe cele tinere (fetele studente) sau femeile proaspăt căsătorite sau care nu au copii.

Ce să le înveți? Pavel spune că femeile în vârstă trebuie să le ucenicizeze pe cele tinere în șapte domenii.

FEMEILE TINERE

4. TEMELIA UNEI VIEȚI EVLAVIOASE ESTE VIZIBILĂ ÎN VIAȚA FEMEILOR TINERE

V. 4 Iubitoare de soți 

Iubirea nu este automată. Aceasta implică efort. Cuvântul pe care Pavel îl folosește este gr. Φίλανδρος philandros o dragoste afectuoasă. Dragostea pentru soțul tău începe în felul în care te gândești la el în fiecare zi. 

Dacă cârtești și murmuri în inima ta despre obiceiurile lui proaste și îl cicălești cu asta toată ziua chiar dacă nu o faci neapărat verbal ci doar în gândurile tale, dă-mi voie să îți spun că nu îți iubești soțul! 

Începe să mulțumești lui Dumnezeu pentru soțul tău. Gândește-te la nevoile lui și întreabă-te cum le poți satisface. 

Petrece timp împreună cu el și vorbește-i pe limbajul lui de dragoste. Cum se simte soțul tău iubit? 

Iubitoare de copii 

Femeile mai tinere trebuie să își iubească copiii și asta nu vine de la sine.

Nu vine natural mai ales când ei îți încearcă răbdarea prin neascultarea lor. Ajungi să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu și împotriva copiilor tăi dacă îi bați din mânie sau îi jignești verbal. 

Ca parte practică, ce s-ar putea sa îți fie de ajutor e să scrii calitățile pe care le are dragostea biblică – 1 Corinteni 13:4-7. Iar apoi recitește-le în fiecare zi ca să îți amintești care e modul prin care trebuie să te raportezi la copiii tăi. 

Cuvântul grecesc de aici φιλότεκνος fil-ot’-ek-nos implică o dragoste prietenească. Deși vei fi întotdeauna mama copiilor tăi, tu ar trebui ca pe măsură ce ei cresc să cultivi o relație de prietenie cu ei. Pentru că asta îți dorești să culegi în final când ei vor fi la maturitate – o relație de prietenie. 

Știți care e durerea de care nu suntem conștienți ca părinți și viitori părinți? Că Dumnezeu ne dă copii care sunt în grija și responsabilitatea noastră, iar noi îi dăm în grija statului încă de la grădiniță și îi lăsăm acolo până seara la 6 când venim de la serviciu. În felul asta îi iubim oare? 

V. 5 Cumpătate – e același termen care apare și referitor la bătrânii din v. 2, despre care am vorbit mai înainte.

Curate – ἁγνός hag-nos’ acest termen se referă la puritatea sexuală. 

Ai grijă la ce privești! Ai grijă la ce citești și la ce filme te uiți. Și aici e rolul bărbaților. Idee nu aveți de câte familii de creștini am auzit că au divorțat. De ce? Pentru că bărbații nu s-au ocupat de soțiile lor și s-au focalizat mai mult pe muncă decât pe familie. 

Femeilor, aveți grijă și cu ce vă îmbrăcați. Curată înseamnă și decentă. Iar decentă nu înseamnă numai să ai părțile intime acoperite. Ci decența înseamnă inclusiv lipsa extravaganței. Ca test, întreabă-te în oglindă sau întreabă-ți soțul: atrag eu privirile prin felul în care m-am îmbrăcat? Sunt eu extravagantă în vreun fel?

Gospodine: Învață-le să fie gospodine. Ce înseamnă asta? Să gătească bine? Nu neapărat. 

οἰκουρός – oy-koo-ros’ – 

Oikos – casă 

Ergon – lucru, faptă, sarcină 

A lucra acasă. A păzi casa sau a ține casa. Asta are cel puțin două implicații încă de la început pe care aș vrea să le subliniez: 

– Asta nu înseamnă că Biblia nu permite ca femeile să lucreze în afara casei. (contextul e diferit de la familie la familie și nevoi diferite, dar intenția autorului este aceeași) 

 – Rolul lor este să fie gospodine, să coordoneze lucrurile ce țin de treburile din casă. (curățenie, mâncare, etc.) Să coordoneze! 

Dacă ambii soți lucrează full time, nu e doar datoria soției să facă curat în toată casa, să facă mâncare și tu ca bărbat să stai și să te uiți la ea. 

Pune mână și ajut-o. Împărțiți-vă sarcinile în mod egal. 

Nu fă greșeala pe care am făcut-o eu în primul an de căsnicie având pretenția ca Ale să facă tot ce înseamnă curățenie și mâncare, ea având și o slujbă pe lângă toate acestea.

Da, e adevărat că Dumnezeu ne-a dat nouă bărbaților sarcina de producător, lider și protector. Să purtăm de grijă familiei noastre. Dar asta nu îți dă dreptul dacă și ea lucrează să fie doar ea gospodina. 

Acest subiect este important și controversat în același timp. Dar este Cuvântul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu de a ne ghida în tot adevărul. 

Feminismul e încă în vogă. S-a născut în ani 50-60. El, însă, nu trebuie confundat cu mișcarea femeilor pentru drepturi, o mișcare istorica legitimă, începută în secolul XIX cu scopuri bune. 

Mișcarea femeilor cerea egalitatea în drepturi cu bărbații, dreptul de a moșteni și deține proprietăți în nume propriu, dreptul de a vota, dreptul de a candida la funcții publice, de a servi în funcția de jurați, de a obține cărți de credit în numele lor, de a nu fi concediate pentru că sunt însărcinate, de a nu fi hârțuite sexual.

Feminismul inițial s-a transformat treptat într-o mișcare și ideologie anti-familie, anti-căsătorie, anti-viață, anti bărbați și anti-creștină. Feminismul promovează avortul, divorțul, abolirea căsătoriei și a familiei, marginalizarea bărbaților și a băieților și a influenței lor în societate, egalitatea de condiții (nu egalitatea de șanse), intensificarea rolului statului, cât și intervenția lui în viața de familie, căsnicie și creșterea și educarea copiilor.

Feminismul afirmă că rolul tradițional al femeii în cămin este degradant și că femeia trebuie să-și găsească împlinirea altundeva (la locul de muncă, în poziții cheie- dar nu ACASĂ).

Soțul și copiii tăi sunt mai importanți decât banii și dorința ta după lucrurile materiale? 

Bune – ἀγαθός / ag-ath-os ‘

Femeile mai tinere trebuie să fie amabile. Cuvântul grecesc este literalmente „bun”, dar în context mai larg include și bunătate. 

 Femeia bună se gândește la nevoile celorlalți și să răspundă acestor nevoi cu bunătate.

Supuse soților lor 

Ce înseamnă să fii supusă soțului? 

A fi supusă nu înseamnă a-ți pierde dreptul sau identitatea/ sau că bărbatul trebuie să conducă cu mână de fier că uite ce spune Biblia. 

Cu alte cuvine supunerea este cedarea propriilor tale drepturi în folosul altcuiva din respect pentru Dumnezeu și pentru acea persoană. Atunci când te supui nu dai dovadă de slăbiciune așa cum susțin unii, ci dai dovadă de tărie pentru că alegi să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Supunerea nu este robie așa cum susțin alte persoane. A fi supusă nu înseamnă a fi sluga cuiva. Atunci când te supui trebuie să faci acest lucru cu dragoste și din dragoste, altfel o schimbare în comportament fără o schimbare a inimii se numește ipocrizie. Supunerea mai este și o dovadă de respect.

La fel și voi, soțiilor, supuneți‑vă soților voștri, astfel încât, chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, văzând purtarea voastră curată, în frică de Dumnezeu. 1 Petru 3:1-2 

În primul rând, conform cu versetul din 1 Petru 3:1-4, o femeie care îi este supusă soțului ei este în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. A fi supusă înseamnă a împlini voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Cel de-al doilea motiv al supunerii este ca să câștigi pe cel necredincios. Cel de-al treilea motiv al supunerii este ca soțiile să fie prețioase și scumpe în ochii lui Dumnezeu. Dacă înveți să te supui soțului tău, îl vei ajuta să devină un lider mai bun. Supunere nu este numai o acțiune, este și o atitudine.

Asta nu înseamnă că nu ai voie să deschizi gura când el ia o decizie. Ci mai degrabă să respecți autoritatea dată de Dumnezeu asupra ta. De ce a dat Dumnezeu această autoritate? Ca să te protejeze de multe lucruri. Asta nu înseamnă că nu poți să ai un cuvânt de spus, ci e important să înțelegi că autoritatea asupra ta e soțul tău.

Citez – exemplul unei soții. 

Îmi amintesc cu regret o situație în care nu am vrut sub nici un chip să mă supun soțului meu…îmi era așa de greu încât sub nici un chip n-am vrut să accept ideile lui. Hm! Încăpățânarea mea l-a făcut și pe el să se încăpățâneze…deși nu era omul care să nu lase de la el. Am ajuns să ne certăm și astfel Satana a câștigat acolo teren. Îmi amintesc însă cu bucurie de o situație în care m-am supus soțului meu cu dragoste chiar dacă nu eram de acord cu el. Spre surprinderea mea rezultatele au fost cu totul altele…mă așteptam ca el să creadă despre mine că sunt slabă dar n-a fost deloc așa. De atunci soțul meu îmi cere părerea în toate lucrurile și mai mult de asta, ține cont de ea. Binecuvântările care vin în urma supunerii sunt mari…la fel sunt și pierderile care vin în urma nesupunerii. Noi alegem dacă vrem să fim fericite sau nu…supunerea este necesară pentru bunul mers al familiei. Să nu uităm că supunerea a fost planul lui Dumnezeu pentru noi. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să putem să alegem întotdeauna supunerea atunci când este nevoie de ea…Nu o să ne fie deloc ușor dar merită încercat!!

V. 21 Supuneți‑vă unii altora, în frică de Cristos.

Reprezintă ultima parte a frazei precedente, în care Pavel descrie semnele pe care le manifestă o persoană umplută cu Duhul Sfânt. 

Fie că ești bărbat sau femeie, nu ai voie să trăiești pentru tine însuți/însăți, ci pentru soția ta sau soțul tău. Iar acesta este cea mai anevoioasă și, în același timp, cea mai importantă datorie a celor căsătoriți. 

Dacă credincioșii sunt chemați să se slujească în felul acesta (v. 21 Supuneți‑vă unii altora, în frică de Cristos), cu atât mai mult soții ar trebui să aibă o asemenea atitudine între ei. 

V. 22 Soțiilor, supuneți soților voștri ca Domnului. De ce? Pentru că soțul este capul soției, așa cum Cristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și, așa cum Biserica este supusă lui Cristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate.

Mesajul Evangheliei ne smerește atât de mult. Ne învață că suntem păcătoși preocupați mai mult de propria persoană. Egocentrismul este cancerul încuibat în sânul atâtor căsnicii. Pavel spune că Dragostea este opusul egoismului. 

Când te confrunți cu o problemă în căsnicie, cauza cea mai plauzibilă este, într-o măsură mai mică sau mai mare, egocentrismul și refuzul de a-l sluji pe cel de lângă tine. 

Pavel aplică în sfera căsniciei un principiu general valabil vieții creștine, și anume faptul că toți credincioșii care au primit Evanghelia au viața schimbată.

Filipeni 2:2-3 Împliniți‑mi bucuria și fiți în același gând, având aceeași dragoste, fiind uniți în suflet și având un singur gând! Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din slavă deșartă, ci, în smerenie, să‑i considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus.

Fiul se pleacă în fața Tatălui, asumându-și rolul de supus. Tatăl Îi acceptă darul, dar apoi Îl ridică pe Fiul la cel mai înalt rang. Fiecare vrea să-I facă celuilalt pe plac; fiecare vrea să-L înalțe pe celălalt. 

Taina căsniciei ne arată un crâmpei din inima lui Dumnezeu. 

Romani 15:1-3 Însă noi, care suntem puternici, suntem datori să purtăm neputințele celor slabi și nu să ne plăcem nouă înșine. Fiecare dintre noi să placă semenului său, spre binele acestuia, pentru zidirea lui. Căci nici Cristos nu Și‑a plăcut Lui Însuși.

Dacă ești necăsătorită cum ar trebui să arate structura autorității tale. 

DUMNEZEU – TATĂ – MAMĂ – BISERICĂ 

Dacă ești căsătorită

DUMNEZEU – SOȚ- BISERICĂ 

DE CE? PENTRU CA SĂ NU FIE VORBIT DE RĂU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!

Ai o femeie matură spiritual care să te mentoreze și să te învețe? 

Ești deschisă să primești adevărul Bibliei dacă cineva vine la tine să te învețe și să te ucenicizeze?

Dacă femeile în vârstă din biserica ta nu vor lua inițiativa, du-te la ele cu acest pasaj din Titus. Dacă vezi în ele o purtare cuviincioasă cere-le să te ucenicizeze. Cere-le să te mentoreze.