Evanghelia și cei neevanghelizați – Luca 9:57-62

Evanghelia și cei neevanghelizați – Luca 9:57-62

Context:


Sunt dispus să-L urmez pe Isus și șă proclam Împărăția lui Dumnezeu indiferent de cost?

Atenție la motivație – v.57-58
Dacă vrem să-L urmăm pe Hristos, El trebuie să fie prioritatea noastră și obiectul pasiunii noastre supreme. Isus nu poate accepta să ocupe locul secund în viețile vreunuia dintre noi.

Atenție la priorități -v.59-60
Care sunt prioritățile noastre?

„Isus nu este insensibil față de nevoile oamenilor, însă El este și mai plin de pasiune pentru nevoile veșnice.” David Platt

Atenție la credincioșie – v.61-62
Sunt dispus să-L urmez pe Isus și să proclam Împărăția lui Dumnezeu indiferent de cost?

Fie ca Dumnezeu să-ți vorbească și prin acest mesaj!