Predica unui fugar, Iona 3:1-10

Predica unui fugar, Iona 3:1-10

Predica unui fugar

Iona 3:1-10

I.A doua chemare a lui Iona v.1-2

Evanghelizarea noastră nu ține de metodele pe care le folosim, ci de credincioșia noastră în proclamarea mesajului.

II. Predica lui Iona v.3-4

Nimeni nu o să se prăbușească înaintea crucii lui Cristos, nu o să se închine și nu o să Îi dea glorie și laudă dacă nu înțelege de unde l-a scos Dumnezeu.

III. Pocăința ninivenilor v.5-9

IV. Răspunsul lui Dumnezeu v.10

Nu pocăința ninivenilor determină bunătatea lui Dumnezeu.
Bunătatea lui Dumnezeu determină trimiterea Cuvântului.

Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!