Umblați în înțelepciune -(Efeseni 5:17-20) (2)

Umblați în înțelepciune -(Efeseni 5:17-20) (2)

Domnul să îți vorbească și prin aceast mesaj!
În predica din duminica aceasta am vorbit despre


Cum pot să umblu în înțelepciune? Efeseni 5:15,16
I. Răscumpără vremea (mesajul de data trecută) v.15,16
II. Caută voia lui Dumnezeu v.17
III. Caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu v.18-20