Preaload Image

Pe lângă viziune și principiile biblice, grupul nostru de inițiativă este definit și de câteva elemente specifice:

church-solid orange

Biserica - o comunitate care radiază în oraș

Singurul mod prin care oamenii pot fi eliberați de frică, de lipsă de speranță și de imoralitate este ca ei să Îl cunoască pe Isus Cristos. Isus a spus că El e lumina lumii. Dacă Îl urmăm pe El și facem ce El a făcut, și noi devenim lumina lumii. Doar așa întunericul din lume dispare.

Ne dorim să fim o comunitate pasionată de gloria lui Dumnezeu, centrată pe Evanghelie și pe Cristos.

Atunci când El strălucește în noi, noi vom străluci în oraș - totul pentru gloria Lui!

2 Corinteni 4:6 “Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească (radieze) lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”

Filipeni 2:15-16 “ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui† neam ticălos şi stricat, în care străluciţi (radiați) ca nişte lumini în lume ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.”

familie

Prioritatea familiei

Într-o societate vitezistă, supraaglomerată și înecată în spiritul de inversare al valorilor, familia este deseori sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii, sau chiar și a lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului trebuie să fie in urmatoarea ordine:

  1. Dumnezeu;
  2. Familie
  3. Muncă/lucrare

Din cauza păcatului și a firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități.

Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l dețină în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, și astfel în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

copii

Lucrarea cu copiii – o oportunitate, nu o nevoie

Lucrarea cu copiii va fi întotdeauna o prioritate în biserică noastră. Isus a spus:

„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei!” Luca 18:16.

Aceștia sunt bine veniți deoarece Dumnezeu are să le spună și lor ceva despre cum au fost creați și de ce, cum ar trebui să trăiască în această viață și cum anume Evanghelia poate să le transforme viața; toate acestea contextualizate în funcție de vârsta copilașului. Credem că în principal această responsabilitate a fost încredințată părinților, însă biserica locală poate și trebuie să susțină acest proces.

Scopul lucrării cu copiii la Radiant Timișoara este ucenicizarea; nu o ucenicizare care are în vedere mai întâi schimbarea comportamentului, ci a inimii.

zecuiala

Dărnicie

Dărnicia către Biserică (sau "zeciuiala"), constă în aplicarea practică a Cuvântului lui Dumnezeu din Maleahi 3:10

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare.“

Pe acest principiu, fiecare membru al grupului de inițiativă și mai apoi al viitoarei biserici plantate va dărui o parte constantă din veniturile sale către lucrarea bisericii, pentru buna desfășurare a activităților ei.

Dacă zeciuiala e constantă și specifică pentru bunul mers al lucrării bisericii, atunci dărnicia este o oportunitate diferită de a acoperi nevoi și proiecte bine definite. Dărnicia, o practică menționată in Noul Testament (2 Corinteni 9), trebuie să aibă ca rădăcină o atitudine de generozitate și bucurie a inimii, și nu o constrângere:

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci <<pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu>>” 2 Corinteni 9:7

evaluare

Evaluarea periodică și intențională

Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și astfel să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate.

Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii.

unitate

Unitatea în diversitate

Având un caracter universal dar și local, biserica este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Cristos.

De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-l glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți.

Astfel vrem să evităm cele două extreme:

  • liberalismul, care neagă importanța Evangheliei și a funcției care nu este negociabilă și care ar trebui să ne unească;
  • legalismul, care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate.

Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea și noi ne vom lupta să le evităm.

calitate

Calitatea înainte de cantitate

Formarea de ucenici este misiunea bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea, ci calitatea ucenicilor.

De aceea procesul formării ucenicilor va fi monitorizat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.

echipa

Lucrul în echipă

Dumnezeu a lucrat mereu în echipă. Începând cu exemplul Sfintei Treimi, continuând cu exemplul familiei (bărbat, femeie, copii), până la formarea bisericii (un trup cu mai multe mădulare) sau conducerea bisericii (prezbiterii, nu doar un pastor/preot) chiar și în lucrarea ucenicilor (care au fost trimiși doi câte doi) – mereu găsim spiritul de echipa prezent în Scripturi.

Lucrul în echipă presupune unitate în diversitate la nivelul lucrării bisericii, adică suntem uniți în realizarea unui scop comun, dar după modelul lăsat de Duhul Sfânt care, în biserica/lucrare, dă daruri diferite, funcții diferite, responsabilități diferite, autoritate diferită.

Îmbinarea armonioasă a tuturor acestor aspecte contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu în lucrarea bisericii.

daruri

Mișcare non-carismatică

Biserica Radiant Timișoara este o biserică evanghelică non-carismatică, ce se concentrează pe formarea de ucenici centrați în Evanghelia harului lui Isus Cristos și pe autoritatea Scripturii. Prin urmare, singura autoritate infailibilă pentru credința și practica noastră este mărturia profetică și apostolică conținută în Sfânta Scriptură.

Așadar, excludem orice alt tip de revelație (fie ea cerească, personală sau instituțională), care nu este conținută în Scriptură (Galateni 1:5-9). Cei care pretind că au darul vorbirii în limbi sau alte daruri miraculoase sunt bineveniți la închinare și părtășie în cadrul bisericii, atâta timp cât sunt dispuși să fie o sursă de unitate și nu de dezbinare în trupul bisericii.

Credem că viața creștină are caracteristici supranaturale și că Dumnezeu încă continuă să facă minuni, însă rolul semnelor și al darurilor supranaturale a fost acela de a confirma revelația Scripturii (Evrei 2:2-4).

Credem, de asemenea, că orice manifestare a vorbirii în limbi sau a darului profetic înțeles din perspectivă carismatică distrage atenția atât de la autoritatea Scripturii, cât și de la misiunea principală a bisericii, care este să-L glorifice pe Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri (Matei 28:19-20).

consilierea

Consilierea biblică

Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură,

Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești.

De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele, dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

integritate

Integritatea morală

Lucrarea bisericii cere competență, compatibilitate, convingeri și caracter.

Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o parte importantă care ține de caracter și care face parte din esența credinței adevărate.

Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat fără compromisuri sau devieri de caracter.

În cazul în care credinciosul păcătuiește, el este îndemnat la pocăință și ajutat să se reabiliteze prin procesul de recuperare spirituală.

perzbiteri

Conducerea prin prezbiteri

Credem că modelul apostolic de conducere a bisericii este echipa de prezbiteri, oameni calificați de Dumnezeu, cu trăsăturile din 1 Timotei 3:1-7 și Tit 1:5-9.

În sistemul ierarhic, prezbiterii sunt numiți; în organizarea federală, ei sunt aleși de către alți prezbiteri; în sistemul congregațional, ei sunt aleși de adunare.

Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat fără compromisuri sau devieri de caracter.

Convingerea noastră e că prezbiterii noi trebuie să fie aleși de către prezbiterii existenți împreună cu biserica, după un proces minuțios și nu grăbit de evaluare.

Prezbiterii vor da socoteală bisericii de activitatea lor periodic.

1 Petru 5:1-3 “Așadar, eu, ca un bătrân, martor al suferințelor lui Cristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi: păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi, supraveghind-o nu din obligație, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câștig, ci dornici să slujiți, nu ca unii care stăpâniți peste cei ce v-au fost încredințați, ci fiind exemple pentru turmă.”

Sari la bara de unelte