Predici by Adrian Balta

Predici by Adrian Balta

Pericolul apostaziei – 1 Timotei 4:1-5

Un apostat este o persoană care și-a mărturisit credința, dar care acum s-a depărtat de credință. I. Apostazia este reală v.1II. Apostazia este promovată v.2III. Apostazia este subtilă v.3-5 „Atunci când dragostea fierbinte pentru Hristos slăbește, invariabil legalismul crește în noi.” Charles Leiter Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!

Adevărata întrupare (Ioan 1:14-18)

ADEVĂRATA ÎNTRUPARE  Ioan 1:14-18 Introducere:  Cine crezi că este Isus? Aceasta este una dintre întrebările esențiale. Din momentul în care păstorii au venit la staul pretinzând că îngerii le-au spus despre nașterea Lui, până în ziua când El i-a uimit pe ucenici liniștind marea și până în momentul când soarele s-a oprit din strălucire în ziua morții Sale, toți oamenii s-au întrebat: „Cine este acest om?” Ce au văzut oamenii când L-au privit, când L-au auzit vorbind și când L-au…

Isus – Adevăratul Dumnezeu (Ioan 1:1-3)

Isus – Adevăratul Dumnezeu I. ISUS este eternv.1a „La început era Cuvântul…” II. ISUS – a Doua Persoană a Trinitățiiv.1b „…Cuvântul era cu Dumnezeu…”v.2 „El era la început cu Dumnezeu.” III. ISUS este Dumnezeuv.1c „…și Cuvântul era Dumnezeu.” IV. ISUS este Creatorulv.3 „Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a venitîn ființă fără El.” Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!

Caracterul și rolul diaconilor – 1 Timotei 3:8-14

Rolul și caracterul diaconilor 1 Timotei 3:8-14 Ideea centrală: O biserică sănătoasă are prezbiteri și diaconi cu un caracter născut din Evanghelie. • CINE SUNT DIACONII (V. 8) • CALIFICĂRILE DIACONILOR (V. 8-14) Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!

Luptă-te lupta cea bună a credinței – 1 Timotei 1:18-20

LUPTĂ-TE LUPTA CEA BUNĂ A CREDINȚEI1 Timotei 1:18-20 I. Avem nevoie de parteneri evlavioși; de dare de socoteală (v. 18a)II. Avem nevoie să ne amintim de chemarea lui Dumnezeu (v. 18b)III. Avem nevoie să ne ținem de învățătura sănătoasă (v. 19)IV. Uneori, trebuie să îndeplinim sarcini neplăcute (v. 20) Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!

Reamintește-Ți Evanghelia lui Isus – 1 Timotei 1:12-17

REAMINTESTE-TI EVANGHELIA LUI ISUS 1 Timotei 1:12-17           „ Evanghelia este un mesaj despre Dumnezeu. Ea ne spune cine este El, care este caracterul Lui, care sunt standardele Sale, și ce anume cere El de la noi, creaturile Sale. Ea ne spune despre faptul că noi datorăm însăși existența noastră Persoanei Sale, că, la bine și la rău, suntem întotdeauna în mâinile Sale și sub privirile Sale, și că El ne-a creat pentru a ne închina Lui și a-I sluji,…

Biserica și învățătura sănătoasă – 1 Timotei 1:3-11

BISERICA ȘI ÎNVĂȚĂTURA SĂNĂTOASĂ Ideea centrală:O biserică sănătoasă are o învățătură sănătoasă și îi confruntă pe cei cu o învățătură falsă. I. Învățătura falsă produce speculații nefolositoare (v. 3-4) Învățătorii falși folosesc Scriptura, dar o folosesc într-un mod eronat.Suntem atrași de lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le spune în Cuvânt. II. Învățătura sănătoasă produce în noi caracterul lui Dumnezeu (v. 5-11) Învățătura sănătoasă este „harta” lui Dumnezeu, care ne ajută să trăim credincios în lume. Dumnezeu să îți vorbească…

Construind o biserică sănătoasă – 1 Timotei 1:1-2

Construind o biserică sănătoasă  1 Timotei 1:1-2  Introducere:  Ce înseamnă o biserică sănătoasă pentru tine? Ce înseamnă o biserică cu impact, sau o biserică cu influență în lumea aceasta?   Numărul membrilor? Mulți ani am crezut că o biserică sănătoasă este o biserica ce crește, are sute de persoane care se botează. Nu tot ce crește este sănătos. Cancerul crește, dar nu e sănătos în trupul omului. Nu mă înțelegeți greșit. Există biserici mari, sănătoase și există biserici mici, nesănătoase.   Criteriul…

Ucenicia în social media – Marcu 12:28-34

I. Dragostea pentru Dumnezeu (Ce iubim mai mult?) v. 28-29 Simpla cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu nu este suficientă pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu.Îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, mintea și puterea ta? II. Dragostea noastră pentru oameni (Cum folosim social media în a uceniciza?) v. 31 Oamenii nu au nevoie să vadă ce ai mâncat la prânz sau pe unde ești tu. Oamenii au nevoie să audă și să vadă Evanghelia lui Isus Cristos. Dumnezeu…