Predici by Adi Balta

Predici by Adi Balta

Eu sunt ușa (Ioan 10:1-10)

Eu sunt Poarta. Dacă intră cineva prin Mine va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune.  Ioan 10:9 Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!

Eu sunt lumina lumii (Ioan 8:12)

În Evanghelia după Ioan găsim 7 afirmații unice care încep cu aceste cuvinte: Eu sunt! Eu sunt – lumina lumii! Ioan 8:12 Idee centrală: Eu sunt lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întunecime, ci va avea Lumina vieții 1. Adevărul despre Isus: El este DUMNEZEU v.12a2. Adevărul despre noi: suntem în întuneric v.12b3. Urmează-L pe Isus Cristos – El îți poate da Lumina vieții v.12c Dumnezeu să îți vorbească prin acest mesaj!

Eu sunt Pâinea vieții (Ioan 6:22-40)

În Evanghelia după Ioan găsim 7 afirmații unice care încep cu aceste cuvinte: Eu sunt! Nu ne vom uita nu la părerile oamenilor, ci la cine este Isus descris chiar de El însuși în Cuvântul Său! Eu sunt – Pâinea Vieții! Ioan 6:22-40 Idee centrală: Caută-L pe Isus cu motivația corectă, pe calea corectă și printr-o relație potrivită. Caută-L pe Isus având motivația corectă – dorința dupâ mâncare veșnică, nu după mâncare temporară  V.22-27   Caută-L pe Isus pe calea cea…

Umblați în înțelepciune -(Efeseni 5:17-20) (2)

Domnul să îți vorbească și prin aceast mesaj!În predica din duminica aceasta am vorbit despre Cum pot să umblu în înțelepciune? Efeseni 5:15,16I. Răscumpără vremea (mesajul de data trecută) v.15,16II. Caută voia lui Dumnezeu v.17III. Caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu v.18-20

Umblați în lumină – (Efeseni 5:8-14)

Idee centrală:Cum ne raportăm la lumea aceasta, fără a ne compromite statutul de copii ai lui Dumnezeu?Umblând ca și copii ai luminii în această lume întunecată, expunând faptele întunericului. Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!