Cine suntem

Cunoaște-ne!

Bine ai venit la Biserica Radiant Timișoara!

Cu siguranță nu ești la întâmplare pe acest website. Ne-am rugat pentru tine și continuăm să o facem chiar dacă nu te cunoaștem personal.

Te invităm să citești mai multe despre noi și așteptăm cu bucurie să te cunoaștem!

Ne pasă de tine!

Pastor, Adrian Balta

Viziune

Misiunea noastră

Glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici

hands-solid (1)

Rugăciune pasionată

Mai mult

Închinare înflăcărată

Mai mult

Predicare cu îndrăzneală

Mai mult

Facere intențională de ucenici

Mai mult

Evanghelizare curajoasă

Mai mult

Plantare strategică de biserici

Mai mult

Evenimente

Te așteptăm împreună cu noi la întâlnirile Grupului de inițiativă în fiecare duminică între orele 17:00-19:00 la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa 22.

Latest News

Education news all over the world.

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

Tatal

Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile în șase zile, pentru gloria Sa și potrivit cu voia Sa (Geneza 1:1-2:2; Psalmul 19:1-6; Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, exercitând conducerea suverană peste întreaga creație, providență și răscumpărare (Coloseni 1:17; Evrei 1:3).

Dumnezeu

Dumnezeu

Noi credem într-un singur Dumnezeu viu și adevărat, existând din eternitate (Ioan 17:3) în unitate perfectă ca trei persoane egale și pe deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20).
Fiecare Persoană a Divinității, în timp ce îndeplinește roluri distincte dar complementare în istoria răscumpărării, împărtășește exact aceeași natură, atribute și ființă și este vrednică de aceeași glorie, onoare și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5:3-4).
Dumnezeu există pentru a se glorifica pe Sine și pentru a se bucura de Sine. El este infinit în ființă și perfecțiune, este duh invizibil, personal, omniprezent, etern, independent, neschimbător, vrednic de încredere, atotputernic, suveran, omniscient, drept, sfânt, bun, iubitor, milostiv, îndelung răbdător și plin de har.

Scriptura

Scriptura

Noi credem că Dumnezeul cel atotputernic ne-a revelat tot ce este necesar pentru viață și credință în cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Printr-un proces de inspirație divină și în timp ce scriau potrivit cu stilul și personalitatea proprie, diverși oameni au fost în mod supranatural mișcați de Duhul Sfânt să înregistreze însăși cuvintele lui Dumnezeu în scrierile originale.
De aceea, toți cei care se dedică studierii Scripturii în contextul ei literar, istoric și gramatical, în dependență de Autorul ei divin, pot să înțeleagă corect Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin vrednică de crezare, fiind autoritatea noastră finală și suficientă pentru întreaga viață (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21). Autoritatea ei derivă din Autorul ei divin și nu din părerile oamenilor.

John Doe

Art director

“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I’ve learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

Elsie

Copyrighter

“ You don’t need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

Abonează-te acum pentru a primi anunțuri și informații despre Biserica Radiant!