Dragă biserică – Apocalipsa 1:1-20

Dragă biserică – Apocalipsa 1:1-20

Dragă Biserică

Apocalipsa 1:1-20

Ce ne descoperă această carte?
– o descoperire despre Isus Cristos
– o descoperire din partea lui Isus Cristos

Tema cărții:
Mângâierea bisericii luptătoare împotriva forțelor diavolului, ținta cărții era să-i asigure pe cei persecutați de biruința finală

Cine e cel fericit?
– cel ce citește
– cel ce aude aceste cuvinte
– cel ce le păzește

Autorul: evanghelistul Ioan
Destinatarii: cele 7 biserici din Asia
Salutul: har și pace

Isus Cristos:
– Martorul credincios
– Întâiul născut dintre cei morți
– Conducătorul regilor pământului
– Cel care ne iubește
– Cel care ne-a eliberat de păcate
– Alfa și Omega
– Cel care este, care era și care vine

Eu sunt:
– Cel dintâi și Cel de pe urmă
– Cel ce trăiește
– Cel viu în vecii vecilor
– Cel care are cheile morții și ale locuinței morților

Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!