Confortul și suferința – 1 Petru 1:5-9

Confortul și suferința – 1 Petru 1:5-9

Idolii inimii | Confortul și suferința|

1 Petru 1:6-9

Cum definim acest idol al confortului? Adesea tratăm suferința și provocările ca și cum pur și simplu nu ar trebui să facă parte din viața noastră creștină. Chiar dacă nu recunoaștem acest lucru, adesea simțim că nu merităm să fim încercați. Această atitudine ne poate face cu ușurință să devenim supărați pe Dumnezeu. Idolul confortului este o expresie folosită pentru a descrie tendința umană de a căuta confortul și plăcerea personală în detrimentul dragostei pentru Dumnezeu.

Ideea centrală: Deoarece Mântuitorul folosește încercările pentru a rafina credința noastră, putem avea bucurie chiar în mijlocul încercării privindu-L pe El și mântuirea Sa.

I. REALITATEA BIBLICĂ CU PRIVIRE LA ACEST IDOL AL CONFORTULUI V. 6a

În loc să-I ceri lui Dumnezeu să te păzească de încercări, tu – ar trebui să-I ceri să se asigure că te supune tuturor încercărilor necesare pentru a-ți oferi încrederea că este adevărată credința ta.John Macarthur

II. SCOPUL ÎNCERCĂRILOR ESTE DE A VEDEA CĂ ACESTEA SUNT TEMPORARE, ȘI SUB CONTROLUL LUI DUMNEZEU V.6b- 7

III. SCOPUL ÎNCERCĂRILOR FACE PARTE DIN PLANUL DE MÂNTUIRE V.8-9

IV. UNDE GĂSIM ADEVĂRATUL CONFORT?

ÎNTREBĂRI GRUPURI MICI

  1. Contextul versetelor 5-9 din 1 Petru 1 se referă la siguranța și mântuirea noastră în Hristos. Cum poate dorința noastră de confort să devină un idol și să ne îndepărteze de această siguranță oferită de credința noastră în Dumnezeu?
  2. Cum poți păstra credința și bucuria în mijlocul încercărilor, având în vedere că apostolul Petru vorbește despre aceasta în contextul suferințelor menționate în versetul 6?
  3. Care sunt acțiunile sau atitudinile noastre care arată că punem confortul înaintea credinței noastre?
  4. Citiți următoarele versete și aduceti-va aminte că Isus este Domn peste plăcerile voastre și dorințele voastre, și El este mai mult decât suficient să vă ducă prin suferința și dezamăgirile voastre. Căutați-L mai întâi. Rămâneți în El mereu. Și odihniți-vă în Confortul veșnic al LUI.

2 Corinteni 2:3, Matei 11:28-30, 2 Corinteni 1:3-4, 2 Tesaloniceni 2:16-17

Veghere unii asupra altora:

Împărtășiți motive de rugăciune și susțineți-vă unii pe alții în rugăciune.