Credința la lucru – Iacov 1:1

Credința la lucru – Iacov 1:1

CREDINȚA LA LUCRU 
IACOV 1:1 

Introducere:

Iacov este o carte deosebit de practică prin care suntem provocaţi să ne evaluăm trăirea noastră ca şi creştini. Am eu o credință autentică? Dacă am o astfel de credință pe care o afirm, atunci acest aspect se vede în trăirea mea, prin faptele mele.

Versetul cheie din Cartea lui Iacov este

Iacov 2:26: ”Precum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.”

Tema cheie a cărții lui Iacov este relația strânsă dintre credință și fapte. Iacov pune un puternic accent pe necesitatea unei credințe autentice și vii, care se manifestă prin fapte bune și o viață creștină consecventă. El avertizează împotriva unei credințe ipocrite, care există doar în vorbe și nu este însoțită de schimbări a faptelor. Astfel, Iacov subliniază importanța punerii credinței în practică(la lucru) prin iubire, milostenie și acțiuni corecte în relația cu ceilalți oameni.

1. AUTORUL  v.1a

  • Conducător în prima biserica din Ierusalim. 
  • 1 Corinteni 15:7 
  • Fapte 1:14
  • Fapte 12:17
  • Fapte 15:13-21
  • Unul dintre stâlpii bisericii
  • Galateni 2:7

2. CUI SCRIE ACEASTĂ SCRISOARE? v.1b

3. SCOPUL SCRIERII v.1c, cap 5:19

Împărțirea cărții:

CAP 1 

1:1 | Formula de adresare și salutul 

1:2-11 | Fundația tematică a scrisorii, introducând teme care se vor repeta pe parcurs / 

3 Teme care se repetă 

  • Încercări în viață de creștin 1:2-4 
  • Înțelepciune 1:5-8 
  • Bogăție și sărăcie 1:9-11 

A. Adevărata credință răspunde cu bucurie atunci când întâmpină încercări (1:2-4).

B. Adevărata credință caută înțelepciunea lui Dumnezeu în timpul încercărilor (1:5-8).

C. Adevărata credință adoptă perspectiva eternă a lui Dumnezeu atât în sărăcie, cât și în bogăție (1:9-11).

D. Adevărata credință perseverează în încercări, fără a da vina pe Dumnezeu pentru ispite (1:12-18).

E. Adevărata credință ascultă cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când este provocată (1:19-27).

CAP 2 

Adevărata credință se manifestă în ascultare practică (2:1-26).

A. Adevărata credință nu arată nici o părtinire (2:1-7).

B. Adevărata credință practică dragostea biblică (2:8-13).

C. Adevărata credință se dovedește prin fapte (2:14-26).

CAP 3 

A. Adevărata credință controlează limba (3:1-12).

B. Adevărata credință acționează cu înțelepciune blândă (3:13-18).

CAP 4

A. Adevărata credință practică smerenia în relații (4:1-12).

B. Adevărata credință practică smerenia în privința viitorului (4:13-17).

CAP 5 

C. Adevărata credință practică smerenia, așteptând ca Dumnezeu să judece pe cei răi care ne-au nedreptățit (5:1-11).

D. Adevărata credință practică smerenia, vorbind adevărul în afara jurămintelor cu interese egoiste (5:12).

E. Adevărata credință practică smerenia, depinzând de Dumnezeu prin rugăciune (5:13-18).

Concluzie:Adevărata credință practică dragostea biblică căutând să-i readucă pe cei care s-au abătut de la adevăr (5:19-20).