Evanghelia și homosexualitatea – Romani 1:18-32

Evanghelia și homosexualitatea – Romani 1:18-32

Idee centrală: Când oamenii Îl resping pe Dumnezeu, El îi lasă în păcatele lor, însă Evanghelia are putere de schimbare și transformare a fiecărui păcătos.

I. Înăbușirea adevărului lui Dumnezeu v.18

”Studiul unei concordanțe biblice ne va arăta că în Scriptură există mai multe referințe la disprețul, mânia și furia lui Dumnezeu decât sunt referințele făcute la dragostea și blândețea Lui.” Arthur W. Pink – Atributele lui Dumnezeu

”Dacă nu vezi mânia lui Dumnezeu când te uiți la crucea de pe Calvar, e sigur că nu vezi nici dragostea lui Dumnezeu. Numai când înțelegem adâncimea mâniei Lui putem înțelege adâncimea dragostei Lui.” Martyn Lloyd-Jones

II. Ignoră revelația lui Dumnezeu v.19,20

III. Pervertesc gloria lui Dumnezeu v.21-23

Dumnezeu are mai multe feluri de mânie:
– mânie eternă (iadul)
– mânia escatologică (ziua finală a Domnului)
– mânia cataclismică (manifestată în cazul potopului și al distrugerii Sodomei și Gomorei)
– mânia consecințelor (principiul semănatului și seceratului)
– mânia abandonării (suprimarea oricărei restricții și lăsarea oamenilor să continue în păcatele lor) – John MacArthur

Dumnezeu să-ți vorbească și prin acest mesaj!