Eu sunt Pâinea vieții (Ioan 6:22-40)

Eu sunt Pâinea vieții (Ioan 6:22-40)

În Evanghelia după Ioan găsim 7 afirmații unice care încep cu aceste cuvinte: Eu sunt!

Nu ne vom uita nu la părerile oamenilor, ci la cine este Isus descris chiar de El însuși în Cuvântul Său!

Eu sunt – Pâinea Vieții! Ioan 6:22-40

Idee centrală: Caută-L pe Isus cu motivația corectă, pe calea corectă și printr-o relație potrivită.

  1. Caută-L pe Isus având motivația corectă – dorința dupâ mâncare veșnică, nu după mâncare temporară  V.22-27 
  2.  Caută-L pe Isus pe calea cea bună – prin credință, nu prin fapte v.28-29
  3. Caută-L pe Isus având relația corectă cu El foame după El – singurul care îți poate satisface sufletul (6: 30-40)

Domnul să îți vorbească și prin acest mesaj!