Reamintește-Ți Evanghelia lui Isus – 1 Timotei 1:12-17

Reamintește-Ți Evanghelia lui Isus – 1 Timotei 1:12-17

REAMINTESTE-TI EVANGHELIA LUI ISUS

1 Timotei 1:12-17

          „ Evanghelia este un mesaj despre Dumnezeu. Ea ne spune cine este El, care este caracterul Lui, care sunt standardele Sale, și ce anume cere El de la noi, creaturile Sale. Ea ne spune despre faptul că noi datorăm însăși existența noastră Persoanei Sale, că, la bine și la rău, suntem întotdeauna în mâinile Sale și sub privirile Sale, și că El ne-a creat pentru a ne închina Lui și a-I sluji, pentru a-I aduce laudă și pentru a trăi spre slava Sa. Aceste adevăruri reprezintă fundamentele religiei teiste și, câtă vreme ele nu vor fi conștientizate, restul mesajului Evangheliei nu va putea să ni se pară, nici convingător, și nici relevant.”  Ray Ortlund

  1. Reamintirea Evangheliei produce în noi mulțumire (v.12)
  2. Reamintirea Evangheliei ne smerește (v.13-15)
  3. Reamintirea Evangheliei ne face folositori (v.16)
  4. Reamintirea Evangheliei ne conduce la închinare (v.17)

“A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava, în vecii vecilor! Amin.” 1 Timotei 1:17

Dumnezeu să îți vorbească prin acest mesaj!