Trăind sub autoritatea lui Isus – Marcu 11:27-33, 12:1-12