Bogăția și înțelepciunea lui Dumnezeu, Romani 11:33-36

Bogăția și înțelepciunea lui Dumnezeu, Romani 11:33-36

I. Bogăția lui Dumnezeu
– tot ce există și a fost creat este al Lui
– Dumnezeu poate crea din nimic bogății infinite
– bogăția cea mai de preț a lui Dumnezeu este El însuși

II. Înțelepciunea lui Dumnezeu
– cunoașterea perfectă a lui Dumnezeu
– Dumnezeu este sursa înțelepciunii umane
– Dumnezeu a făcut un plan perfect în mântuirea noastră

Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!