Martori în oraș

Martori în oraș

MARTORI ÎN ORAȘ

Faptele Apostolilor 1:1-8

La mulți ani, BISERICA RADIANT!

Ce zi frumoasă când sărbătorim un Dumnezeu credincios! El merită toată gloria și toată slava! Biserica Radiant nu este despre noi, este despre Dumnezeu și gloria Lui. Dumnezeu ar fi putut să se descurce foarte bine și fără noi în orașul acesta. Însă mă simt smerit și onorat că El ne-a chemat cu un scop precis: 

Acela de-ai aduce Glorie lui Dumnezeu prin formarea de ucenici care să se asemene cu Cristos în trăirea lor de zi cu zi.

De aceea suntem aici să ne bucurăm de ce a făcut El în viețile noastre în acest an.  

Sunt mulțumitor Domnului pentru fiecare dintre voi, pentru că v-ați lăsat călăuziți de El și ați pus umărul fiecare dintre voi la plantarea acesti biserici. 

Vă mărturisesc că atunci când Dumnezeu m-a chemat și m-a provocat să plantez biserica Radiant în Timișoara nu știam pe unde să mă ascund și unde să fug. În urmă cu doi ani, înainte de a veni în Timișoara, în fiecare dimineață mă trezeam cu palpitații. Cum o să începem această lucrare? Ce oameni or să vină? Sunt doar eu împreună cu soția mea. Ce vrea Dumenzeu cu noi?

Într-una din dimineți m-am trezit cu, Cuvântul lui Dumnezeu pe buze.

v.23 Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar duhul, sufletul și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Cristos. v. 24. Cel Ce vă cheamă este credincios și va face lucrul acesta. 1 Tesaloniceni 5:23-24

Chiar acum, acolo unde ești, aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru credincioșia Lui. 

Citire text: FAPTELE APOSTOLILOR 1:1-8 

Cartea Faptele Apostolilor ocupă un loc unic în Noul Testament, fiind singura carte care prezintă începuturile Bisericii creștine.  

Descrie viața si practica primei biserici, ce au facut primii creștini, cum s-au închinat și care a fost misiunea lor.

Ideea centrală a acestui mesaj se bazează în mod special pe versetul 8.

 v.8 Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul sfânt peste voi și veți fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea păntului. 

Faptele Apostolilor 1:8

Întrebarea prin prisma căreia vom privi textul acesta este următoarea: 

Cum putem să fim martori ai lui Dumnezeu în acest oraș? 

Hai să ne uităm în textul nostru și să începem să privim verset cu verset în Cuvântul lui Dumnezeu. 

v. 1 Teofil,

Cine era Teofil? Unii exegeți sunt de părere că acest nume este fictiv, că sub el autorul s-a adresat tuturor cititirilor care sunt iubitori de Dumnezeu. 

Pentru că asta înseamnă Teofil – iubitor de Dumnezeu. 

Alții sunt de părere că Teofil a fost o persoană aleasă, pe care Luca a ținut s-o informeze despre viața și lucrarea lui Isus Hristos și despre Biserica Sa.  

v.1 Teofil, în prima carte am scris 

E cât se poate de clar ca doctorul Luca e cel care a scris această carte lui Teofil. Care este cea dintâi carte?  Evanghelia după Luca. Chiar și acolo în capitolul 1:1-3 îl menționează din nou pe Teofil. 

am decis și eu, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine, preaalesule Teofil, ca să cunoști bine certitudinea lucrurilor despre care ai fost învățat prin viu grai.

Ce a scris în prima carte? 

v.1 am scris despre toate lucrurile pe care Isus a început să le facă și să-i învețe pe oameni, 

Iată cum putem să fim martori ai lui Dumnezeu în acest oraș: 

I. FĂCÂND CE A FĂCUT ISUS v. 1-2

V. 1-2 toate lucrurile pe care Isus a început să le facă și să-i învețe pe oameni, 

Observăm că: A început să facă și să învețe. 

Pentru a vedea care a fost planul lui Isus în lumea aceasta, trebuie să apelăm la Noul Testament și în special la Evanghelie, pentru că aici găsim singurele mărturii ale faptelor și învățăturilor Lui. 

Scopul Său pe pământ n-a fost altul decât să ducă la îndeplinire planul făcut de Dumnezeu de la început. 

Ce a început să facă? 

  1. Lucrarea Lui a fost să caute și mântuiască pe cei pieriduți v.1a 

Luca 19:10 „Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.

Planul său era de a-Și mântui din lume un popor și de a clădi o biserică spirituală care nu va pieri niciodată. 

Isus a fost unic în toată istoria lumii. De ce? Pentru că El era Dumnezeu care a venit să cortuiască printre noi în trup uman. 

Misiunea lui Isus Hristos a fost să vină pe acest pământ pentru a se oferi pe Sine ca Mielul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. 

2. Lucrarea lui a fost să învețe: versetul 1b – „am scris despre toate lucrurile pe care Isus a început să le facă și să-i învețe”

Care a fost învățătura Domnului Isus? 

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

(Mt. 17:22-23; Mc. 9:30-32)

„Dar în timp ce toți se mirau de toate lucrurile pe care le făcea El, Isus le‑a zis ucenicilor Săi: „Plecați bine urechea la cuvintele acestea: Fiul Omului urmează să fie predat în mâinile oamenilor.“ Ei însă nu pricepeau cuvintele acestea; fuseseră ascunse de ei, ca să nu le înțeleagă. Și se temeau să‑L întrebe cu privire la aceste cuvinte.”

Marcu 8:31 „Apoi a început să‑i învețe că Fiul Omului trebuie să sufere multe și să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii preoților și de către cărturari, să fie omorât, iar după trei zile să învie.” 

Luca 4:26 „Trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis.”

În centrul mesajului Său a fost Evanghelia. Mesajul Lui nu a fost unul siropos, motivațional, nu a fost unul care să îi dea pe spate pe ascultători. Nu a fost nici măcar unul încurajator, ci mai mult despre moartea și învierea Lui.  

 În centrul mesajului a fost CRUCEA LUI CRISTOS și ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU. 

Vara aceasta am studiat mai în detaliu cartea „Ce este Evanghelia?”

Evanghelia nu începe cu o veste bună, ci cu o veste rea. 

Până nu înțelegem vestea rea, nu o să înțelegem nici vestea bună. 

Pavel predică despre o veste rea.

Vestea rea: noi suntem păcătoși. Și „mânia mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor, care înăbușă adevărul în nedreptate.” (v. 18).

Problema omenirii e păcatul. Ai nevoie ca păcatele tale să fie șterse, nu să fie judecate de Dumnezeu. 

“oamenii au păcătuit prin faptul că nu L-au cinstit și nu I-au mulțumit lui Dumnezeu.”

“Noi suntem creați de El, aflați sub stăpânirea Lui, dependenți de El, motiv pentru care suntem responsabili înaintea Lui. Acesta este primul element pe care Pavel se străduiește să îl clarifice atunci când explică Vestea Bună a creștinismului.”

Odată ce a prezentat vestea tristă a viitorului groaznic pe care îl avem de înfruntat ca păcătoși, înaintea Dumnezeului nostru neprihănit, Pavel se îndreaptă acum către Vestea Bună, Evanghelia lui Isus Hristos.

Pavel spune că soluția lui Dumnezeu la problema păcatului omului este moartea jertfitoare și învierea lui Isus Hristos.

Pavel afirmă că, în ciuda păcatului nostru, „acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără Lege” (v. 21). 

Răspunsul: pocăința și întoarcerea la Dumnezeu cu credință.

Marcu 1:15  „El zicea: S-a implinit vremea! S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!”

Nu există un alt plan de salvare a sufletului tău decât prin Evanghelie.

Pavel spune: „Nu mi-e rușinde de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui IDumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.”

1 Corinteni 1:21b „Dumnezeu a găsit potrivit ca, prin nebunia proclamării Evangheliei, să‑i mântuiască pe cei care cred.”

Pentru a înțelege ce trebuie să facem ca biserică, trebuie mai întâi să înțelegem ce a început să facă și să învețe Isus Hristos. 

3. Lucrarea Lui a fost de a uceniciza v.2c „le dăduse porunci apostolilor pe care-i alesese

Evident, cel mai faimos făcător de ucenici dintre toți este Isus Hristos. Creștinismul a început cu o serie de relații personale într-un grup mic de bărbați, de-a lungul unei perioade de trei ani. 

Cum a ajuns biserica primară de la 12 oameni la o întreagă armată? Apoi la o întreagă națiune? Apoi la un întreg imperiu, ajungând în final până la noi astăzi?

Secretul se găsește în niște oameni care au fost gată să Îl urmeze pe Isus și să asculte de poruncile Lui. 

Ce i-a motivat să asculte?  Faptul că Isus nu a fost un simplu om, un mit, o poveste drăguță ci însuși Dumnezeu! 

  • faptul că li s-a înfățișat viu / a stat împreună cu ei timp de 40 de zile 

El S-a prezentat în viață. El le-a apărut în repetate rânduri. Dacă ar fi fost o singură ocazie, am putea concluziona că a fost o viziune sau o halucinație în masă. Dar au existat mai multe apariții, nu într-o singură zi ci timp de 40 de zile.

  • Le-a dovedit multe dovezi convingătoare 

L-au văzut – Matei 28:9 

L-au cunoscut – Luca 24:31 

Au văzut rănile cruficării – Luca 24:39 

  • Le-a predicat despre Împărăția lui Dumnezeu 

 Mai mult, a existat dovada învățării Lui. 

După cum spune Luca 24:45, „Le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile”

Aplicație: 

Cu siguranță vei spune: Eu nu pot să fac ce a făcut Isus. Sau „evanghelizarea nu este darul meu”.

Însă aceasta este o înțelegere greșită a lucrării de evanghelizare. Toți creștinii sunt chemați să-și mărturisească credința, iar acest lucru ține de credincioșie, nu de darurile primite.

Noi dar, suntem trimiși împuterniciţi ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

2 Corinteni 5:20

“Nu toți putem fi predicatori, dar toți putem să îi învățăm pe alții Evanghelia, atunci când avem oportunități.”

Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta: Îți pasă de oamenii lângă care te-a pus Dumnezeu în acest oraș? Bate inima ta pentru ce a bătut și inima lui Isus Cristos?

La Isus observăm dragostea pentru cei pierduți.

„Când a văzut El mulțimile, I s‑a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n‑au păstor. Atunci le‑a zis ucenicilor Săi: „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Deci, rugați‑L fierbinte pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Său!“ Matei 9:36 

Leonard  Ravenhill a petrecut nopți in rugăciune. S-a dus pe niște stânci si a privit la orașul în care era și s-a rugat: Doamne – Tu ai plâns pentru Ierusalim! Dă-mi și mie lacrimi, pentru cei pierduți. Dă-mi lacrimi! Nu vreau să mor până nu văd orașul acesta câștigat pentru Cristos. 

Focalizarea bisericii Radiant nu este pe noi (să cântăm bine, să inventăm tot felul de metode pentru creșterea bisericii etc).

Bisierica nu este despre noi și ce ne place nouă. Biserica este despre El, și ce Îi place Lui. 

Orice efort din partea noastră de a schimba sau de a lărgi sfera misiunii, ori de a înlocui planul lui Dumnezeu cu ideile noastre, riscă să fure din gloria care aparține de drept doar Lui. Iar încercarea de a fura un Dumnezeu atotputernic și atotștiutor înseamnă eșec. 

Dumnezeu a hotărât felul în care misiunea să înainteze.

El intenționează ca ea să continue prin simpla propovăduire a Evangheliei și prin adunarea copiilor Săi în biserici, așa încât toți să vadă că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, și că El va primi toată slava.

Care este Viziunea specifică pentru Timișoara? Viziunea lui Cristos. 

 Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!

Matei 28:18-20

Noi existăm pentru a-i da toată Gloria lui Dumnezeu, prin formarea de ucenici care să se asemene cu Hristos în trăirea lor de zi cu zi. 

În Timișoara sunt peste 350.000 oameni (fără studenți) care au nevoie de Cristos și Evanghelie. 

Împreună cu studenții, numărul trece de 400.000.

Dumnezeu ne-a dat directive clare: faceți ucenici.  Și când facem asta Îl glorificăm pe El. 

Cum facem asta? 

  1. Grupuri mici de ucenicizare –  înveți despre Isus, dai socoteală etc 
  2. Citește Biblia ca să îl cunoști pe Dumnezeu 
  3. Citește Biblia cu cineva împreună 
  4. Implică-te într-un grup mic de ucenicie 

Cum putem să fim martori ai lui Dumnezeu în acest oraș? 

II. BAZÂNDU-NE NU PE PUTEREA NOASTRĂ, CI PE  PUTEREA DUHULUI SFÂNT v.4-5

v. 4-5 „În timp ce era împreună cu ei, le‑a poruncit: „Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la Mine. Căci Ioan, într-adevăr, a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.“

Ce a dorit Isus să spună că ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt? 

Botezul cu Duhul Sfânt apare în toate cele 4 evanghelii.  În fiecare ocazie, Ioan Botezătorul apare arătându-L pe Isus ca fiind Acela care va boteza nu cu apă, ci cu Duhul Sfânt. 

În toate cele 4 evanghelii, Botezul cu Duhul Sfânt este ceva ce se va întâmpla ascultătorilor, nu datorită eforturilor lor, ci pentru că Cristos o promite ca un dar, prin voința Sa suverană. 

Vreau doar să observați că în pasajul din Luca Domnul Isus nu spune că făgăduința Tatălui este îmbrăcarea cu putere de sus. El doar spune că vor avea parte de două experiențe: una numită „făgăduința Tatălui” care urma să fie trimisă de Hristos și cealaltă este „îmbrăcarea cu putere de sus”. 

În textul original accentul cade pe Ierusalim, nu pe actul de așteptare. Trebuie să înțelegem că apostolii nu au avut certitudinea Duhului Sfânt pentru faptul că au așteptat în rugăciune, ci pentru că este făgăduința Tatălui. 

Trei informații despre acest botez sunt precizate aici:

(a) a fost promis de Tatăl: „făgăduinţa Tatălui”; 

(b) propovăduit de Fiul: „aţi auzit-o de la Mine”; 

(c) portretizat de Ioan: „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Botezul cu Duhul Sfant înseamnă darul gratuit al harului lui Dumnezeu, în mod personal. Dumnezeu Însuși vine să locuiască în persoana răscumpărată a fiecăruia care crede în Cristos ca Mântuitor și Domn. În ziua de Rusalii Duhul Sfânt nu a fost dat câtorva ucenici care au îndeplinit anumite condiții, ci tuturor celor care au crezut. (Fapte 2:14)

Nu interpreta  Biblia prin propria experienţă, ci în schimb lasă ca Biblia să interpreteze experienţa ta.

Fapte 1:6 „Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”

Răspunsul Domnului despre împărăția spirituală mondială. El le-a răspuns:

„Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

– „Veți primi o putere”. Esența umplerii cu Duhul Sfânt (numită împuternicire sau „îmbrăcare cu putere”) este primirea puterii pentru mărturisirea lui Hristos. 

– „și-Mi veți fi martori”. Scopul primirii puterii, în umplerea cu Duhul, este mărturisirea lui Hristos până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, scopul umplerii cu Duhul este responsabilitatea misiunii globale a bisericii.

Doamne, umple-ne cu Duhul Tău în fiecare zi!

Uneori devenim și noi mai interesați de daruri decât de Dătător, de puterea noastră mai mult decât de planurile Lui.  

Blând, dar ferm, Isus îi direcționează spre planul Lui de misiune. 

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” 

Faptele Apostolilor 1:8 

Aceasta este lucrarea principala a Duhului Sfant în lume. Este pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu în viețile altor oameni, pentru a aduce vestea bună.

Când ucenicii au primit darul Duhului Sfânt, au avut un optimism de neînvins pentru lucrarea lui Dumnezeu. După Rusalii ei au devenit realizatori dinamici. Perescuția, închisoarea, imperiul Roman – nimeni nu i-a putut opri și descuraja de la misiunea pe care au avut-o de facut.  

Au devenit o biserică pe care „porțile locuinței mortilor nu au putut să o biruiască…” și până astăzi nu au biruit-o! Slăvit să fie Domnul! 

Ce ar trebui să ne motiveze în a spune Evanghelia și a face ucenici? 

  • dorința de a asculta de Marea Trimitere 

1 Corinteni 9:16-17 „Fiindcă, dacă eu vestesc Evanghelia, lucrul acesta nu este pentru mine un motiv de laudă, pentru că este o îndatorire pusă asupra mea. Căci este vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia! 17Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Dar dacă nu‑l fac de bunăvoie, rămâne totuși o responsabilitate care mi‑a fost încredințată.”

Recitesc ultimul pasaj: „Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Dar dacă nu‑l fac de bunăvoie, rămâne totuși o responsabilitate care mi‑a fost încredințată.”

Ce ar trebui să ne motiveze în a spune Evanghelia și a face ucenici? 

  • dragostea pentru Dumnezeu 

Doar dragostea profundă pentru Dumnezeu ne va ajuta să proclamăm Evanghelia Lui. 

Oricât de ciudat ar suna, putem spune Evanghelia din dorința de a face ceva bine sau dorința de a câștiga o dispută cu un prieten, sau pentru că vrei să pari spiritual în fața altor creștini, sau chiar înaintea lui Dumnezeu. 

1 Ioan 14:15 „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.”

Ce ar trebui să ne motiveze este dragostea profundă pentru Dumnezeu! 

Îmi doresc ca în biserica Radiant evanghelizarea să nu depindă de un eveniment ca acesta, proiect, programe sau profesioniști în lucrare. Ci evanghelizarea să fie făcută de oameni/membri umpluți de puterea Duhului lui Dumnezeu, care propovăduiesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu în contextul vieților lor de zi cu zi și al realțiilor obișnuite cu ceilalți oameni.