Dumnezeu, Mântuitorul lumii – 1 Timotei 2:4-7

Dumnezeu, Mântuitorul lumii – 1 Timotei 2:4-7

Dumnezeu, Mântuitorul lumii

Inima. Exclusivitatea. Dreptatea. Mijloacele.

1 Timotei 2:1-3, 4-7

1. Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, mijlociri, cereri, mulțumiri pentru toți oamenii,

2. pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în autoritate, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea.

3. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu, Mântuitorul nostru

4. Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului.

5. Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Cristos Isus,

6. Care S-a dat pe Sine Însuși ca răscumpărare în locul tuturor – despre aceasta s-a depus mărturie la vremea potrivită.

7. Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint –  și învățător al neamurilor în credință și adevăr.

Ideea principală

O biserică sănătoasă are o învățătură sănătoasă despre cine este Dumnezeu. Teologia sănătoasă este teologia biblică ce nu minimizează deloc nici dragostea, nici exclusivitatea, nici dreptatea, nici mijloacele Lui. O teologie biblică sănătoasă lasă Scriptura să fie autoritatea finală în materie de credință, nu emoțiile și limitările umane.

1. INIMA (vs. 4)

● Ezechiel 18:4, 23, 30-32

● 2 Timotei 1:9

● Efeseni 1:4-5

● Isaia 45:22

● 2 Petru 3:9

● Romani 10:12-13

● Ioan 3:16-21

● Romani 3:19-25

● Romani 6:23

● Ioan 17:3

● 2 Timotei 2:25 2. EXCLUSIVITATEA (vs. 5)

● Osea 13:4

● Isaia 43:11

● Faptele Apostolilor 4:12

● Evrei 8:6

● Evrei 9:15-28

● Evrei 10:11-17

● Apocalipsa 5:1-14

● Evrei 4:14-15

3. DREPTATEA (vs. 6)

● Proverbe 17:15

● Romani 3:21-26

● Efeseni 1:17

● Coloseni 1:12-14

● Tit 2:11, 14

● 1 Timotei 4:10

● Matei 20:28

● Marcu 10:45

● Evrei 10:11-17

● Tit 1:3

● 2 Timotei 1:9-11

● Romani 5:5-11

● Galateni 4:4-7

4. MIJLOACELE (vs. 7)

● Matei 28:18-20

● Romani 10:14-17

● Efeseni 3:7-8

● Efeseni 4:11-12


Dumnezeu să îți vorbească și prin acest mesaj!